دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۳
 
Share/Save/Bookmark
 

پائیز در جهان؛ از تهران تا آمریکا و ...

در این گزارش منتخب تصاویری از فصل پاییز در شهرهای مختلف ایران، آلمان، ترکیه و افغانستان مشاهده می‌کنید.
 
دیدنی‌های تهران باب همایون و پالیزی
دیدنی‌های تهران باب همایون و پالیزی
دیدنی‌های تهران باب همایون و پالیزی
دیدنی‌های تهران باب همایون و پالیزی
دیدنی‌های تهران باب همایون و پالیزی
دیدنی‌های تهران باب همایون و پالیزی
پاییز در افغانستان
پاییز در افغانستان
پاییز در هامبورگ
پاییز در هامبورگ
پاییز در ترکیه
پاییز در ترکیه
پاییز در ترکیه
پاییز در آلمان
پائیز در آمریکا
پائیز در آمریکا
پائیز در آمریکا
پائیز در آمریکا
پائیز در آمریکا
پائیز در آمریکا
پائیز در آمریکا
کد مطلب: 1008