يکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۴
 
Share/Save/Bookmark
 

از مشق در تاریکی تا تحقیر رئال و سفر به تبت‎

منتخب تصاویری از ورود روسای جمهور شرکت کننده در سومین اجلاس کشورهای صادرکننده گاز، پایان عرضه بنزین سهمیه ای، ال کلاسیکو، حشرات از نمایی نزدیک، سیلاب در منازل کپری کشاورزان مهاجر، رنگارنگ‌ترین کشور دنیا و ....
 
ورود روسای جمهور شرکت کننده در سومین اجلاس کشورهای صادرکننده گاز
ورود روسای جمهور شرکت کننده در سومین اجلاس کشورهای صادرکننده گاز
پایان عرضه بنزین سهمیه ای
پایان عرضه بنزین سهمیه ای
ال کلاسیکو
ال کلاسیکو
سیل ورود بی پناهان مهاجر به مرزهای غرب اروپا
سیل ورود بی پناهان مهاجر به مرزهای غرب اروپا
سیل ورود بی پناهان مهاجر به مرزهای غرب اروپا
سیل ورود بی پناهان مهاجر به مرزهای غرب اروپا
مشق در تاریکی
مشق در تاریکی
مشق در تاریکی
مشق در تاریکی
حشرات از نمایی نزدیک
حشرات از نمایی نزدیک
سیلاب در منازل کپری کشاورزان مهاجر
سیلاب در منازل کپری کشاورزان مهاجر
هند، رنگارنگ ترین کشور دنیا
هند، رنگارنگ ترین کشور دنیا
هند، رنگارنگ ترین کشور دنیا
سفر به تبت‎
سفر به تبت‎
کد مطلب: 1710